Els verbs SER I ESTAR

Torna a l'inici

Un dels errors que més es fan és a l'utilitzar el verb SER o el verb ESTAR.
En català aquests verbs no segueixen la mateixa regla que en castellà.

Fixem-nos amb el conte de'n Patufet:


CORRECTE................................................INCORRECTE

Patufet, on ets?.................................... Patufet, on estàs?
Sóc a la panxa del bou.......................... Estic a la panxa del bou

Fixem-nos també en la famosa frase de l'Ex-president de la Generalitat de Catalunya, Josep Terradellas quan va tornar de l'exili:

"Ciutadants de Catalunya, ja sóc aquí"

En aquell moment ens hagués semblat molt estrany que hagués dit: "Ciutadants de Catalunya, ja  estic  aquí"
Cada cop hi ha més gent que fa servir "ESTIC AQUÍ" (incorrecte) en comptes de "SÓC AQUÍ" (correcte). En castellà es diu "ESTOY AQUÍ", i això ens ha fet assimilar-ho i acostumar-nos a sentir-ho com a correcte en català.

Veiem doncs, quan hem de fer servir "SER" en comptes d' "ESTAR" en català:

1.ESTAR (incorrecte) en comptes de "SER" (correcte):

a) SER: Sempre que vagi seguit d'un adverbi de lloc, farem servir el verb SER i no pas el verb ESTAR.
 Quan parlem del lloc on estem situats o el lloc on una cosa està situada farem servir sempre el verb SER, i no pas el verb ESTAR.Veiem-ne alguns exemples:

INCORRECTE......................................CORRECTE

estic a Barcelona................................ sóc a Barcelona
ja estic aquí ........................................ ja sóc aquí

on està la meva carpeta? ................. on és la meva carpeta?
on estàs ara? estic a Girona.............on ets ara? sóc a Girona
.
b) ESTAR (correcte): El verb ESTAR només el farem servir en català quan vagi seguit d'un adjectiu (*) o d'un gerundi. Ex: estic cansat , estic menjant , etc. .
(*) Vigilem però que amb els adjectius que es refereixen qualitats durables en el temps  a llarg plaç de l'estat de les persones o animals (com mort, viu, calb, boig) farem servir el verb SER. Ex: sóc calb (i no pas estic calb ), ets viu? (i no pas estàs viu? ) , en Virgili és mort (i no pas en Virgili està mort), ets boig (i no pas estàs boig )
.
c) ESTAR-SE en un lloc: Una altra cosa és el verb "ESTAR-SE en un lloc" , el qual el farem servir en català quan ens referim al fet de romandre en un lloc durant un període considerable i important de temps, segons el context. Ex: m'estaré uns minuts més aquí , on t'estàs aquest mes de Març?
.
d) HAVER ESTATUn cas especial també és el verb català  "HAVER ESTAT", referint-se a  ser el /la causant o actor/a d'un cert fet. Ex:  qui ha estat el que s'ha menjat la pizza?, has estat tu? . Ex: qui ha estat que ha trencat el vidre? has estat tu?
Per exemple:

CASTELLÀ..........................................CATALÀ CORRECTE

estoy en el hotel Girona.................................m'estic a l'hotel Girona

estaré 4 dies sin salir..................................m'estaré 4 dies sense sortir
cuántos días has estado en Reus?...................quants dies t'has estat a Reus
.
En tots els altres casos, sempre farem servir el ver SER .

.
2. "ESTAR"(incorrete) en comptes de "SER-HI" o "HAVER-HI" (correctes).
Fixem-nos que en català hem de fer servir el ver "SER-HI" o "HAVER-HI" quan en castellà es digui "ESTAR" en casos com aquests:
CASTELLÀ.............................................................CATALÀ
ayer no estábamos en la feria......traducció incorrecta: ahir no estàvem, a la fira
.................................................traducció correcta: ahir no hi érem, a la fira

mañana no estaré...................traducció incorrecta: demà no estaré
.................................................traducció correcta: demà no hi seré
Joan no está..........................traducció incorrecta:en Joan no està
...............................................traducció correcta: en Joan no hi és
si llaman, no estoy................traducció incorreta: si truquen, no estic
...............................................traducció correcta: si truquen, no hi sóc
aquí estan!.............................traducció incorrecta: aquí estan!
................................................traducció correcta: són aquí!
ayer estaban todos...............traducció incorrecta: ahir estaven tots
................................................traducció correcta: ahir hi eren tots
estaban Joan y Mercè.....traducció incorrecta: estaven el Joan i la Mercè
................................................traducció correcta: hi havia el Joan i la Mercè
no estaba casi nadie.............traducció incorrecta: no estava quasi ningú
................................................traducció correcta: no hi havia quasi ningú
.
.
3. "CLAR" (incorrecte) en comptes de "ÉS CLAR" (correcte):
.
El que també s'ha extès moltíssim, sense adonar-nos-en, és la omissió del verb SER en l'expressió "és clar!", traduït en castellà per "claro!". Per exemple:

ah claro, ya lo entiendo!.........................traducció incorrecta: ah clar, ja ho entenc!
........................................................traducció correcta: Ah és clar, ja ho entenc!
claro que si! claro que lo he visto!..........traducció incorrecta: clar que si! clar que ho he vist!
.........................................traducció correcta: és clar que si! és clar que ho he vist!
hombre, claro!...........................................traducció incorrecta: home, clar!
....................................................................traducció correcta: home, és clar!
claro que si, hombre! ..................................traducció incorrecta: clar que si, home!
....................................................................traducció correcta: és clar que si, home!


4."ESTÀ CLAR"(incorrecte) en comptes de "ÉS CLAR"(correcte):
.
Molta gent, per error, tradueix l'espressió castellana "está claro" per l'expressió "està clar"(incorrecta) en comptes de per "és clar" (correcta). Per exemple:

está claro, ya lo entiendo...................traducció incorrecta: està clar, ja ho entenc
.............................................................traducció correcta: és clar, ja ho entenc
està claro, hombre!......................................traducció incorrecta: està clar, home!
....................................................................traducció correcta: és clar, home!

5."ESTÀ BÓ" (incorrecta) en comptes de "ÉS BÓ" (correcta):
.
Sovint fem l'error de dir "Això està molt bo" (incorrecta) en comptes de dir "Això és molt bó" (correcta)

esta tarta está buenísima................traducció incorrecta: aquesta coca està boníssima
..................................................traducció correcta: aquesta coca és boníssima
están buenos estos macarrones?.........traducció incorrecta: estan bons aquests macarons?
....................................................traducció correcta: són bons aquests macarrons?
.

Resumit i fàcil:


1. Sempre farem servir el verb SER quan vagi seguit  d'un adverbi de lloc. Ex: sóc a Girona (i no pas estic a Girona) ,  en Jordi és a dins  (i no pas en Jordi està a dins)
   2.Farem servir el verb ESTAR només quan vagi seguit d'un adjectiu (*) o d'un gerundi.
(*)els adjectius com  boig, viu, mort, calb, bó, dolent, etc, que denoten característiques  perdurables i incambiables en un suposat llarg termini, sempre van amb el verb SER. Ex: Sóc calb, ets boig (i no pas estàs boig),  és mort (i no pas està mort), sóm vius (i no pas estem vius)
    3. Una altra cosa és el verb català "ESTAR-SE en un lloc" , el qual el farem servir quan romanem un temps prou considerable i important en un lloc determinat. Ex: m'he estat  aquí  una hora esperant-te ,  a quin hotel us esteu? (i no pas  a quin hotel esteu? ; en tot cas podríem dir a quin hotel  sou?) 
    4. Un cas especial també és el verb català  "HAVER ESTAT", referint-se a  ser el /la causant o actor/a d'un cert fet. Ex:  qui ha estat el que s'ha menjat la pizza?, has estat tu?     
    5. Compte:  no fer servir mai  el verb ESTAR en comptes de SER-HI  o  HAVER-HI . Exemple: 
Ara mateix està  la Rosa, hi vols parlar?.........Ara mateix hi ha la Rosa, hi vols parlar?
No manca ningú, estem tots..................No manca ningú, hi som tots
Ho sentim, però la talla 42 no està..........Ho sentim, però la talla 42  no hi és

     6. Compte també: no direm mai:
Clar!................sino que direm:  És clar!
Clar que si!...............sino que direm:  És clar que si!
Està clar!................sino que direm:  És clar!
Està bó!................sino que direm:  És bó!                        


2 comentaris:

TOPCYSER ha dit...

M'agrada estar amb vosaltres?
o
M'agrada ser amb vosaltres?

Ricard ha dit...

Dieu:"(*) Vigilem però que amb els adjectius que es refereixen qualitats durables en el temps a llarg plaç de l'estat de les persones o animals".

Segons diu aquí hauria de ser termini, no?